Projekt s Chemnitzer FC

Klub FK Baník Most-Souš je aktivní v projektu přeshraniční spolupráce s německým klubem Chemnitzer FC, který podporuje Evropská unie a její fond pro regionální rozvoj. Projekt s názvem Hra zemí (Länder-SPIEL) je součástí programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Číslo projektu: 100589383
Název projektu: Länder-SPIEL (Hra zemí)

Lead partner: Chemnitzer Fussballclub e.V., Gellerstrasse 25, 09130 Chemnitz
Kooperační partner: FK Baník Most-Souš mládež, z.s., U Rybníka 151, 434 01 Most

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky těmto projektům se mají ještě více odbourávat bariéry mezi Českem a Saskem. Program od svého zahájení v roce 2015 program podpořil již více jak 160 přeshraničních projektů. Obsahová rozmanitost projektů sahá od spolupráce záchranné služby a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí

Náš projekt s klubem Chemnitzerem FC běží v koncovém období let 2014 - 2020, prodlouženého díky pandemii koronaviru aktuálně od 2.6.2021 do 30.9.2022.

Obsah projektu Hra zemí / Länder-SPIEL s Chemnitzerem FC
Projekt fotbalových klubů se zaměřuje logicky na sportovní spolupráci ČR a Saska. Postupně budou realizovány akce celkem v pěti pilířích, které mají zastřešit celou fotbalovou nebo sportovní rodinu, od hráčů a hráček, trenérů a funkcionářů, rozhodčích a školských zařízení. Poslední pilíř se zaměřuje i na malé lokální kluby, které mají těžit z ukázkových tréninků nebo speciálních sportovních akcí v jejich areálech.

Pilíř 1 - Sportovní a výkonnostní spolupráce obou akademií mládeže
Cílem je prosadit společné postupy v trendech výchovy mladých hráčů, propojovat jejich sportovní přípravu a spolupracovat na společných akcích typu přátelských zápasů, společných tréninků, soustředění nebo analýzy hry

Pilíř 2 - Rozhodčí a jejich mezinárodní spolupráce
Cílem je vytvoření společné přeshraniční platformy v přípravě rozhodčích. Společné semináře s analýzou aktuálních trendů v rozhodování zápasů a především spolupráce smíšené trojice rozhodčích ve fotbalovém utkání. Právě komunikace smíšené trojice českých a německých rozhodčích v mezinárodním zápase má být hlavním prvkem tohoto druhého pilíře.

Pilíř 3 - Ženy a ženský fotbal
Třetí pilíř má podobný obsah jako pilíř 1, zaměřuje se však ryze na ženský a dívčí fotbal. Právě rozvoj ženského fotbalu má být z projektu Hra zemí výrazně podpořen a má nějvětší šanci díky podpoře dosáhnout na hmatatelný posun. Zejména mladým dívkám otevírá všeobecně rozšířený sport jako fotbal dveře k pravidelnému sportování a mezinárodní akc v této oblasti dívčího sportu mohou být atraktivní novinkou.

Pilíř 4 - Rozvoj trenérů a funkcionářů
Zaměřen je především na sdílení know-how a vzdělávací semináře, spíše ve formě společných workshopů a řešení aktuálních témat na poli polo-amatérského fotbalu a fotbalu mládeže. Trenéři mohou navštěvovat vzájemné tréninkové jednotky a mít přístup k tréninkovým nebno zápasovým datům obou klubů a více tak srovnávat německý a český sportovní přístup.

Pilíř 5 - Německo-český fotbal
Cílem pátého pilíře je zapojení menších lokálních klubů, které mají těžit z ukázkových tréninků nebo speciálních sportovních akcí v jejich areálech.