členské příspěvky

příspěvky

Členské příspěvky

Členské příspěvky v klubu FK Baník Most - Souš jsou upraveny v souladu se záměry financování sportu ze zdrojů státního rozpočtu ČR, rozpočtu statutárního města Mostu a dalších zdrojů, k jejichž poskytování je požadována spoluúčast členů v klubu na financování formou členských příspěvků.

Úhrada členského příspěvku je základním projevem příslušnosti ke klubu a potvrzením platnosti členství v klubu, jeho platba je možná měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Členské příspěvky představují nedílnou součást finančních příjmů klubu.

Člen klubu věkové kategorie družstev U6 a U7

500,- Kč měsíčně

Člen klubu věkové kategorie družstev U8 - U19

700,- Kč měsíčně

Člen klubu kategorie staré gardy

100,- Kč měsíčně

Člen klubu družstev dospělých

Členský příspěvek neplatí


Platba

Bankovní účet pro platbu členských příspěvků

123-1857800247 / 0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte. Do poznámky k platbě prosíme uvést celé jméno hráče, za kterého je členský příspěvek hrazen.

Členský příspěvek je splatný nejpozději k poslednímu dni daného měsíce členství. Platba je možná pouze bankovním převodem (s uvedením Rodného čísla dítěte + vyplněním poznámky s uvedením celého jména hráče).

měsíční platba

pololetní platba

roční platba

Člen U6 a U7 (kluci, dívky)

(12x) 500,- Kč

(2x) 3.000,- Kč

(1x) 5.500,- Kč

Člen U8 - U19 (kluci)

(12x) 700,- Kč

(2x) 4.200,- Kč

(1x) 7.700,- Kč

Členka U8 - U18 (dívky)

(12x) 700,- Kč

(2x) 4.200,- Kč

(1x) 7.700,- Kč

člen „stará garda“

(10x) 100,- Kč

(2x) 500,- Kč

(1x) 900,- Kč
Směrnice členských příspěvků

1) V případě, že má člen v klubu jednoho či více sourozenců, platí za každého dalšího sourozence částku ve výši 50 % z členského příspěvku / měsíc.

2) Děti trenéra působícího v klubu u družstev mládeže jsou osvobozeny od platby členského příspěvku.

3) Členské příspěvky neplatí trenéři, funkcionáři, kteří mají v klubu platnou smlouvu a vedoucí jednotlivých kategorií.

4) Členské příspěvky neplatí hráči a hráčky v dospělých kategoriích.

5) Směrnice o platbě členských příspěvků a uvedený částky příspěvků nabývají učinnosti dne 1.7.2024.